Mer än dräglig.

Sverige är lyckligt lottade på många sätt men trots detta kan vi inte bara sitta med armarna i kors och tro att det alltid kommer vara så. Inom sjukvården vittnar massor med sjuksköterskor och barnmorskor om att arbetsbördan är för stor och trots deras önskan att ge god vård och omvårdnad finns det lite eller inget utrymme för detta. Inte nog med att det är oerhört sorgligt för de patienter som söker vården då deras upplevelse blir mindre positiv än den skulle kunna och borde vara men det är även bristande patientsäkerhet och kan i vissa fall vara en livsfara. 

Så alla civila i Sverige som sitter och avvaktar, som utgår från att vi i sjukvården kommer lösa detta, det är dags att inse att Ni kommer behöva engagera er. Ni behöver kräva bättre vård, mer tid åt personalen, mer arbetskraft, bättre arbetsvillkor osv. För vården är för Alla, någon gång måste vi alla möta vården antingen som patient eller anhöriga. Jag kan bara tala för mig själv när jag säger att jag vill ha en säker vård för mig själv, de jag känner och alla andra. Jag kämpar som barnmorska, egen företagare, ideellt i Födelsehuset och som privatperson när jag tjatar på familj och vänner att de behöver engagera sig. Jag hittade ett väldigt rakt-på-sak-skrivet blogginlägg skrivet av en barnmorska i Stockholm. Nu är inte detta skrivet av en barnmorska i Halmstad och vi kan väl hoppas att situationen är bättre här. Uppenbart är att något behöver göras av män och kvinnor, personal och icke-personal, politiker och ”vanliga”. Vården ska inte vara dräglig. Den ska vara trygg, säker och utomordentlig!

Kommentera