Hembarnmorska

Sedan jag var ung har jag velat bli barnmorska, en kvinna som i mina ögon representerar lugn, styrka och självständighet. En barnmorska ger stöd och trygghet, uppmuntran och ibland tröst. Jag är starkt övertygad om att den gravida kvinnan och hennes partner har rätt att själv besluta under vilka former och var deras barn ska födas och vilka som ska dela det ögonblicket. Av detta skäl samarbetar jag med Barnmorsketeamet för att kunna erbjuda dig mina tjänster som legitimerad barnmorska och diplomerad Föda utan rädsla-instruktör.

Då alla inte vill och bör föda hemma så har jag utarbetat två olika former av tjänster. Min roll är främst att fokusera på att du och din partner ska få en trygg, positiv och stärkande förlossningsupplevelse. Det första alternativet är riktat till Dig/Er som inte vill föda hemma men som önskar stöd i det första skedet av förlossningen för att sedan i den aktiva fasen åka in till sjukhuset. Det andra alternativet är till Dig/Er som önskar föda barn i hemmet med stöd av två barnmorskor.

Alternativ ett: hembarnmorska i tidig förlossning

Runt vecka 30 kontaktar ni mig för ett bedömningssamtal, i det samtalet går vi igenom vilka önskemål ni som par har och vilka kriterier vi som barnmorskor har. Vi går gemensamt igenom ett avtal och ni får möjlighet att ställa era frågor samt bestämma om ni vill anlita mig.

När ni sen bestämmer er för att anlita mig utgår en grundavgift på 2750kr som inkluderar:

 • ett förlossningsförberedande samtal om 1,5 h i ca vecka 37
 • professionellt stöd av barnmorska i hemmet när ni önskar
 • administration av journal
 • uppföljande samtal om 1h efter förlossningen

När förlossningen startat och ni upplever att ni behöver stöd kommer jag hem till er och gör en första bedömning. I hemmet kan jag lyssna på fosterljud och undersöka hur barnet har trängt ned och om modermunnen har börjat öppna sig. Ni tar informationen och avgör själva när det är dags att åka in till sjukhuset för att föda.

Kostnad för professionellt barnmorskestöd i hemmet

 • Timdebitering: 975 kr/h från det att den födande/paret önskar och till två timmar efter moderkakan avgått.
 • Milersättning: 28 kr/mil

 Alternativ två: hemförlossning

I vecka 30 kontaktar ni mig för ett bedömningssamtal, i det samtalet går vi igenom vilka önskemål ni som par har och vilka kriterier vi som barnmorskor har. Vi går gemensamt igenom ett avtal och ni får möjlighet att ställa era frågor samt bestämma om ni vill anlita mig.

När ni sen bestämmer er för att anlita mig utgår en grundavgift på 3500kr som inkluderar:

 • Ett förlossningsförberedande samtal om 1,5 h i ca vecka 37
 • professionellt stöd av barnmorska i hemmet när ni önskar och vid hemförlossning krav om två barnmorskor under födelsens utdrivningsfas och en timma efter att moderkakan avgått
 • Administration av journal och födelseanmälan
 • Uppföljande samtal om 1h

 Kostnad för professionellt barnmorskestöd i hemmet

 • Timdebitering: 975 kr/h från det att den födande/paret önskar och till två timmar efter moderkakan avgått.
 • Milersättning: 28 kr/mil

När förlossningen startat och ni upplever att ni behöver stöd kommer jag hem till er och gör en första bedömning. I hemmet kan jag lyssna på fosterljud och undersöka hur barnet har trängt ned och om modermunnen har börjat öppna sig. Vid lämplig tidpunkt kontaktas barnmorska 2 och vi förbereder för förlossning hemma.

Medicinskt ansvar

I ert hem tar jag ett medicinskt ansvar inom ramen för min barnmorskelegitimation. För att kunna göra det har jag tecknat en patientskadeförsäkring och jag är registrerad vårdgivare hos IVO. Kontroll av förlossningsarbetet i hemmet journalförs av mig.

Sekretess
Jag har tystnadsplikt.

%d bloggare gillar detta: