Hembarnmorska


Jag har drömt att vara barnmorska sedan jag var ung. En barnmorska representerar lugn, styrka och självständighet. En barnmorska ger stöd och trygghet, uppmuntran och ibland tröst. Jag är starkt övertygad om att den gravida kvinnan och hennes partner har rätt att själv besluta under vilka former och var deras barn ska födas och vilka som ska dela det ögonblicket. Av detta skäl ingår jag i Barnmorsketeamet och erbjuder mina tjänster som legitimerad barnmorska och diplomerad Föda utan rädsla-instruktör.

Då alla inte vill och bör föda hemma så har Barnmorsketeamet utarbetat olika former av tjänster. Min roll är främst att fokusera på att du och din partner ska få en trygg, positiv och stärkande förlossningsupplevelse. Det första alternativet är riktat till Dig/Er som inte vill föda hemma men som önskar stöd i det första skedet av förlossningen för att sedan i den aktiva fasen åka in till sjukhuset. Det andra alternativet är till Dig/Er som önskar föda barn i hemmet med stöd av två barnmorskor. Det tredje alternativet är till Er som vill ha stöd i hemmet efter förlossningen.

Alternativ ett: hembarnmorska i tidig förlossning

Ni kontaktar mig och runt vecka 30 bokar vi in ett bedömningssamtal. Under det samtalet går vi igenom vilka önskemål ni som par har och ni får möjlighet att ställa era frågor samt bestämma om ni vill anlita mig.
Om ni bestämmer er för att anlita mig utgår en grundavgift på 5200kr som inkluderar:
 • ett förlossningsförberedande samtal om 1,5 h i ca vecka 37
 • jour under graviditetsveckor 37+0 och 41+6
 • professionellt stöd av barnmorska i hemmet när ni önskar
 • administration av journal
 • uppföljande samtal om 1h efter förlossningen
När förlossningen startat och ni upplever att ni behöver stöd kommer jag hem till er och gör en första bedömning. I hemmet kan jag lyssna på fosterljud och undersöka hur barnet har trängt ned och om modermunnen har börjat öppna sig. Ni tar informationen och avgör själva när det är dags att åka in till sjukhuset för att föda.
Kostnad för professionellt barnmorskestöd i hemmet
 • Timdebitering: 975 kr/h från det att den födande/paret önskar och till två timmar efter moderkakan avgått.
 • Milersättning: 28 kr/mil

Alternativ två: hemförlossning

Ni kontaktar mig och runt vecka 30 bokas ett bedömningssamtal. Under det samtalet går vi igenom vilka önskemål ni som par har och ni får möjlighet att ställa era frågor samt bestämma om ni vill anlita mig.
Om ni bestämmer er för att anlita mig utgår en grundavgift på 5200kr som inkluderar:
 • ett förlossningsförberedande samtal om 1,5 h i ca vecka 37
 • jour under graviditetsveckor 37+0 och 41+6
 • professionellt stöd av barnmorska i hemmet när ni önskar och vid hemförlossning krav om två barnmorskor under födelsens utdrivningsfas och en timma efter att moderkakan avgått
 • administration av journal och födelseanmälan
 • Uppföljande samtal om 1h
 Kostnad för professionellt barnmorskestöd i hemmet
 • Timdebitering: 975 kr/h från det att den födande/paret önskar och till två timmar efter moderkakan avgått.
 • Milersättning: 28 kr/mil
När förlossningen startat och ni upplever att ni behöver stöd kommer jag hem till er och gör en första bedömning. I hemmet kan jag lyssna på fosterljud och undersöka hur barnet har trängt ned och om modermunnen har börjat öppna sig. Vid lämplig tidpunkt kontaktas barnmorska 2 och vi förbereder för förlossning hemma. Du betalar även för assisterande barnmorska under utdrivningsfasen samt en timma efter moderkakan avgått för att hålla högsta möjliga säkerhet för mor och barn.

Alternativ tre: BB-hemma paket 4200kr

Att få vara tillsammans från start. Att snabbt komma hem i sin invanda miljö gör att mjölken rinner till snabbare, barnet blir mer nöjt. Att slippa utsätta sig för okänd bakterieflora kortast tid möjligt och att få vila ut i sin egen säng. Ja fördelarna är oändliga. BarnmorskeTeamet möjliggör nu detta för er med tjänsten BB-hemma. Hembesök före barnets födelse för genomgång av basal skötsel och vård av det nya barnet samt råd och tips som kan förenkla första tiden hemma och anpassningen till den nya familjemedlemmen, besökets längd ca 1h. Här lyssnar vi in era specifika behov.
 • Dagliga hembesök de tre första dagarna efter hemkomst från förlossningen som sker efter era individuella behov. Kortare besök på ca 30 min. Där vi tillser amning samt mor och barns status. Vid behov av längre besök utgår ersättning enligt timersättning.
 • Amning och matningsrådgivning
 • Hjälp med bad och navelvård
 • Kontroll av eventuell bristning
 • Tillgång direkt till er barnmorska på telefon 8-20 alla dagar från dag 1-10 efter barnets födelse.
 • Avslutande besök i hemmet sker vid överlämning till BVC-sköterska på dag 7-9.
 • Önskar ni akut besök utan tidigare avtalad tid skicka sms till 0723-586244 alla dagar 8-20.

Medicinskt ansvar

I ert hem tar jag ett medicinskt ansvar inom ramen för min barnmorskelegitimation. För att kunna göra det har jag tecknat en patientskadeförsäkring och jag är registrerad vårdgivare hos IVO. Kontroll av förlossningsarbetet i hemmet journalförs av mig.
%d bloggare gillar detta: