Tjänster under


Jag har drömt att vara barnmorska sedan jag var ung. En barnmorska representerar lugn, styrka och självständighet. En barnmorska ger stöd och trygghet, uppmuntran och ibland tröst. Jag är starkt övertygad om att den gravida kvinnan och hennes partner har rätt att själv besluta under vilka former och var deras barn ska födas och vilka som ska dela det ögonblicket. Av detta skäl ingår jag i Barnmorsketeamet och erbjuder mina tjänster som legitimerad barnmorska, diplomerad Föda utan rädsla-instruktör och Spinning Babies® föräldrar utbildare.

Min roll är främst att fokusera på att du och din partner ska få en trygg, positiv och stärkande förlossningsupplevelse. Då alla inte vill och/eller bör föda hemma så erbjuder jag olika tjänster. Det första alternativet är riktat till Dig/Er som inte vill föda hemma men som önskar stöd i det första skedet av förlossningen för att sedan i den aktiva fasen åka in till sjukhuset. Det andra alternativet är till Dig/Er som önskar föda barn i hemmet med stöd av två barnmorskor. Det tredje alternativet är till Er som vill ha stöd i hemmet efter förlossningen.

Alternativ ett: Barnmorskedoula

Jag är alltid barnmorska, oavsett om jag är på lekplatsen med mina barn, sitter på ett tåg eller väntrummet på min vårdcentral. I egenskap av barnmorskedoula arbetar jag som barnmorska i hemmet och barnmorska utan medicinskt ansvar på sjukhuset.  Tjänsten passar dig som önskar närvaro av en barnmorska du litar på under hela förlossningen men inte önskar föda hemma.  I tidig förlossning kan jag bistå i hemmet med stöd, uppmuntran, avlyssna fosterljud samt vid önskemål göra vaginala undersökningar för bedömning. På så sätt kan ni stanna i hemmet så länge ni önskar och efterhand som förlossningsarbetet går framåt avgör du själv när det är dags att åka in till sjukhuset för att föda. Du kan själv välja om du önskar att jag följer med in som stöd på sjukhuset eller inte (förutsatt att sjukhuset tillåter det).  Första mötet: Vid första mötet samtalar vi om dina önskemål och förväntningar. Jag informerar om de tjänster jag kan erbjuda och vi lär känna varandra. Mötet kan ske via video eller på fysisk plats enligt överenskommelse.  Avtal: När du beslutat att anlita mig skriver vi ett avtal som tydliggör vad du kan förvänta dig av mig. Förlossningsförberedande möte: I gravidvecka 35-37 ses vi och går grundligt igenom dina förväntningar och önskemål inför förlossningen. Har du tidigare förlossningsupplevelser är det en viktig aspekt.  Vi kan gå igenom olika verktyg för en behaglig graviditet och förberedelse inför förlossningen: Gravidyoga, Spinning Babies, profylaxkurs Föda utan rädsla, kunskap om en fysiologiskt normal förlossning, rutiner på förlossningsavdelning eller vid hemförlossning, smärtlindringsmetoder samt stöd att skriva förlossningsbrev.   Beredskap och kontakt: Jag har jour dygnet runt i två veckor innan beräknad födelse tills att barnet är fött.  Förlossning: Du tar kontakt via telefon när förlossningen startat och du som födande eller partner önskar det. Jag finns vid din sida med mentalt, fysiskt och praktiskt stöd tills att bebisen är född. Inställelsetiden är så snart som möjligt. Ni kan stanna i hemmet så länge ni önskar och efterhand som förlossningsarbetet går framåt avgör du själv när det är dags att åka in till sjukhuset för att föda. Du kan välja själv om du önskar att jag följer med in som stöd på sjukhuset eller inte (förutsatt att sjukhuset tillåter det). Väl på sjukhus tar kliniken över det medicinska ansvaret och jag finns med som stöd för dig/er.  Eftersamtal: Vi träffas i ditt hem när du är redo för det och sammanfattar hela upplevelsen av förlossningen. Du får råd och stöd i det som känns viktigt.  Kostnad:  Första besöket och postpartumsamtalet : 1500 kr/tillfälle, samt mil- och reseersättning Beredskapsavgift: 10 000 kr, samt mil och reseersättning. Ingår gör förlossningsförberedande möte i vecka 35-37 och beredskap vecka 37+0 till barnet är fött. Faktureras inom 1 vecka efter avtalet är signerat. Ej återbetalningsbart.  Förlossningen: Timavgift för barnmorskedoula: 1200kr/tim.  Milersättning 28 kr/mil. Rese-ersättning 495 kr/tim, debiteras endast om resa en väg överskrider 30 min. Faktureras inom 1 vecka efter samtalet. Det är möjligt med delbetalning. 

Alternativ två: Barnmorska vid hemförlossning

För att du ska föda tryggt hemma är det viktigt att redan under din graviditet skapa en personlig relation med de som du vill ha som stöd när du föder. Jag har som mål att finnas till för dig och din partner. Vi vet utifrån både forskning och erfarenhet att behovet av trygghet och stöd under förlossningen är av stor vikt. Vi har valt att ha ett nära samarbete med doulorna i Moderliv då det gynnar familjerna att ha barnmorskor och doulor som känner varandra och arbetar i team.  Första mötet: Det första mötet bokas vanligen in runt gravidvecka 30. På detta möte behöver du inte bestämma om du vill anlita mig. I lugn och ro samtalar vi om dina önskemål och förväntningar. Jag berättar om hur upplägget ser ut med fortsatta möten, beredskapstid samt vilka kriterier som finns för hemfödsel. Vi samtalar om risker och hur vi handlägger eventuella komplikationer. Vi frågar om din hälsa och din graviditet och hur dina eventuella tidigare födslar varit.   Mötet kan ske via video eller på fysisk plats enligt överenskommelse.  Förlossningsförberedande möte: Runt gravidvecka 37 ses vi och återkopplar till de frågor som väckts hos dig inför födandet. Vi går igenom särskilda önskemål som du/ni har inför förlossningen samt pratar om vad som händer efter födseln.  Vi kan gå igenom olika verktyg för en behaglig graviditet och förberedelse inför förlossningen: Gravidyoga, Spinning Babies, profylaxkurs Föda utan rädsla, kunskap om en fysiologiskt normal förlossning, rutiner på förlossningsavdelning och vid hemförlossning, smärtlindringsmetoder samt stöd att skriva förlossningsbrev.   Avtal: När du beslutat att anlita mig går vi igenom ett hemfödselkontrakt och signerar. Beredskap och kontakt: Jag har jour dygnet från gravidvecka 37+0 till 41+6.  Förlossning: När du tror att din födsel startar tar du kontakt med mig, oavsett tid på dygnet. Vi planerar tillsammans för det stöd du behöver de närmsta timmarna. Du bestämmer själv när du vill att jag kommer. Inställelsetiden är så snart som möjligt.  När krystfasen börjar ansluter ytterligare en barnmorska, för optimal säkerhet är vi två barnmorskor vid själva födseln. Jag stannar kvar så länge det behövs, men minst 2 timmar efter att moderkakan har avgått.  Jag ser fram emot att få vara gäst i ditt hem och kunna ge dig den support och det stöd du behöver för att känna att du tryggt kan föda ditt barn hemma. Ta gärna kontakt med mig om du har fler frågor efter vägen. Jag finns här för att hjälpa dig till en fin födelsedag för ditt barn.  Eftersamtal: Vi träffas i ditt hem när du är redo för det och sammanfattar hela upplevelsen av förlossningen. Du får råd och stöd i det som känns viktigt.  Kostnad:  Första besöket och postpartumsamtalet : 1500 kr/tillfälle, samt mil- och reseersättning Beredskapsavgift: 10 000 kr, samt mil och reseersättning. Ingår gör förlossningsförberedande möte i vecka 35-37 och beredskap vecka 37+0 till barnet är fött. Faktureras inom 1 vecka efter avtalet är signerat. Ej återbetalningsbart.  Förlossningen: Timavgift för barnmorskedoula: 1200kr/tim.  Milersättning 28 kr/mil. Rese-ersättning 495 kr/tim, debiteras endast om resa en väg överskrider 30 min. Faktureras inom 1 vecka efter samtalet. Det är möjligt med delbetalning. 

Alternativ tre: BB-hemma

Läs mer på Barnmorsketeamets hemsida.
%d bloggare gillar detta: