Joyous childbirth changes the world.

Jag såg ett inlägg på Facebook om en film om en läkare, Tadashi Yoshimura. Efter lite letande upptäckte jag en bok av samma läkare och kände att den här boken MÅSTE jag läsa. Det var ett tag sedan jag satte mig med en bok men nu är det dags. Så framför mig har jag en bok som av Debra Pascali-Bonaro (Orgasmic Birth) beskrivs ”Joyous childbirth changes the world provides an insightful look at the secrets that giving birth holds, as told through the amazing story of one physichian. Doctor Yoshimura fills us with nurturing information that will guide you to claim your power, release fear, find joy, and birth yourself and your baby in love.”

Den måste ju vara fantastisk! Dessutom har härliga Ina May Gaskin skrivit förordet och det gör den inte sämre. Kanske skulle göra mig en kopp go’kaffe…

Kommentera