Barnmorska vid hemförlossning

För att du ska föda tryggt hemma är det viktigt att redan under din graviditet skapa en personlig relation med de som du vill ha som stöd när du föder. Jag och mina kollegor i Barnmorsketeamet har som mål att finnas till för dig och din partner. Vid de flesta av mina hemförlossningar arbetar jag med min barnmorskekollega Jeanette. Vi vet utifrån både forskning och erfarenhet att behovet av trygghet och stöd under förlossningen är av stor vikt. Vi har valt att ha ett nära samarbete med doulorna i Moderliv då det gynnar familjerna att ha barnmorskor och doulor som känner varandra och arbetar i team. 
Första mötet: Det första mötet bokas vanligen in runt gravidvecka 30. På detta möte behöver du inte bestämma om du vill anlita mig. I lugn och ro samtalar vi om dina önskemål och förväntningar. Jag berättar om hur Barnmorsketeamets upplägg ser ut med fortsatta möten, beredskapstid samt vilka kriterier som finns för hemfödsel. Vi samtalar om risker och hur vi handlägger eventuella komplikationer. Vi frågar om din hälsa och din graviditet och hur dina eventuella tidigare födslar varit.   Mötet kan ske via video eller på fysisk plats enligt överenskommelse. 
Förlossningsförberedande möte: Runt gravidvecka 37 ses vi och återkopplar till de frågor som väckts hos dig inför födandet. Vi går igenom särskilda önskemål som du/ni har inför förlossningen samt pratar om vad som händer efter födseln.  Vi kan gå igenom olika verktyg för en behaglig graviditet och förberedelse inför förlossningen: Gravidyoga, Spinning Babies, profylaxkurs Föda utan rädsla, kunskap om en fysiologiskt normal förlossning, rutiner på förlossningsavdelning och vid hemförlossning, smärtlindringsmetoder samt stöd att skriva förlossningsbrev.  
Avtal: När du beslutat att anlita mig går vi igenom ett hemfödselkontrakt och signerar.
Beredskap och kontakt: Jag har jour dygnet från gravidvecka 37+0 till 41+6. 
Förlossning: När du tror att din födsel startar tar du kontakt med mig, oavsett tid på dygnet. Vi planerar tillsammans för det stöd du behöver de närmsta timmarna. Du bestämmer själv när du vill att jag kommer. Inställelsetiden är så snart som möjligt.  När krystfasen börjar ansluter ytterligare en barnmorska, för optimal säkerhet är vi två barnmorskor vid själva födseln. Jag stannar kvar så länge det behövs, men minst 2 timmar efter att moderkakan har avgått.  Jag ser fram emot att få vara gäst i ditt hem och kunna ge dig den support och det stöd du behöver för att känna att du tryggt kan föda ditt barn hemma. Ta gärna kontakt med mig om du har fler frågor efter vägen. Jag finns här för att hjälpa dig till en fin födelsedag för ditt barn. 
Eftersamtal: Vi träffas i ditt hem när du är redo för det och sammanfattar hela upplevelsen av förlossningen. Du får råd och stöd i det som känns viktigt. 
Kostnad: 
  • Första besöket: 1500 kr, samt mil- och reseersättning. 
  • Bokningsavgift: 5200kr
  • Beredskapsavgift: 8200 kr, samt mil och reseersättning. 
  • Ingår gör förlossningsförberedande möte i vecka 37, beredskap vecka 37+0 till 41+6 och eftersamtal. Faktureras inom 1 vecka efter avtalet är signerat. Ej återbetalningsbart. 
  • Förlossning: Timavgift barnmorska: 1200kr/tim under förlossningen. Båda barnmorskorna debiterar minimitid 2 timmar, även om barnet är fött innan deras ankomst. 
  • Milersättning 28 kr/mil. Rese-ersättning 495 kr/tim, debiteras endast om resa en väg överskrider 30 min. 
Det är möjligt med delbetalning. 
%d bloggare gillar detta: