Barnmorskedoula

Jag är alltid barnmorska, oavsett om jag är på lekplatsen med mina barn, sitter på ett tåg eller väntrummet på min vårdcentral. I egenskap av barnmorskedoula arbetar jag som barnmorska i hemmet och barnmorska utan medicinskt ansvar på sjukhuset.  Tjänsten passar dig som önskar närvaro av en barnmorska du litar på under hela förlossningen men inte önskar föda hemma. I tidig förlossning kan jag bistå i hemmet med stöd, uppmuntran, avlyssna fosterljud samt vid önskemål göra vaginala undersökningar för bedömning. På så sätt kan ni stanna i hemmet så länge ni önskar och efterhand som förlossningsarbetet går framåt avgör du själv när det är dags att åka in till sjukhuset för att föda. Du kan själv välja om du önskar att jag följer med in som stöd på sjukhuset eller inte (förutsatt att sjukhuset tillåter det). 
Första mötet: Vid första mötet samtalar vi om dina önskemål och förväntningar. Jag informerar om de tjänster jag kan erbjuda och vi lär känna varandra. Mötet kan ske via video eller på fysisk plats enligt överenskommelse. 
Avtal: När du beslutat att anlita mig skriver vi ett avtal som tydliggör vad du kan förvänta dig av mig.
Förlossningsförberedande möte: I gravidvecka 35-37 ses vi och går grundligt igenom dina förväntningar och önskemål inför förlossningen. Har du tidigare förlossningsupplevelser är det en viktig aspekt.  Vi kan gå igenom olika verktyg för en behaglig graviditet och förberedelse inför förlossningen: Gravidyoga, Spinning Babies, profylaxkurs Föda utan rädsla, kunskap om en fysiologiskt normal förlossning, rutiner på förlossningsavdelning eller vid hemförlossning, smärtlindringsmetoder samt stöd att skriva förlossningsbrev.  
Beredskap och kontakt: Jag har jour dygnet runt i två veckor innan beräknad födelse tills att barnet är fött. 
Förlossning: Du tar kontakt via telefon när förlossningen startat och du som födande eller partner önskar det. Jag finns vid din sida med mentalt, fysiskt och praktiskt stöd tills att bebisen är född. Inställelsetiden är så snart som möjligt. Ni kan stanna i hemmet så länge ni önskar och efterhand som förlossningsarbetet går framåt avgör du själv när det är dags att åka in till sjukhuset för att föda. Du kan välja själv om du önskar att jag följer med in som stöd på sjukhuset eller inte (förutsatt att sjukhuset tillåter det). Väl på sjukhus tar kliniken över det medicinska ansvaret och jag finns med som stöd för dig/er. 
Eftersamtal: Vi träffas i ditt hem när du är redo för det och sammanfattar hela upplevelsen av förlossningen. Du får råd och stöd i det som känns viktigt. 
Kostnad: 
  • Första besöket: 1500 kr, samt mil- och reseersättning. 
  • Beredskapsavgift: 8200 kr, samt mil och reseersättning. Ingår gör förlossningsförberedande möte i vecka 35-37, beredskap vecka 37+0 till barnet är fött och eftersamtal. Faktureras inom 1 vecka efter avtalet är signerat. Ej återbetalningsbart. 
  • Förlossningen: Timavgift för barnmorskedoula: 1200kr/tim. 
  • Milersättning 28 kr/mil. Rese-ersättning 495 kr/tim, debiteras endast om resa en väg överskrider 30 min. Faktureras inom 1 vecka efter samtalet.
Det är möjligt med delbetalning.
%d bloggare gillar detta: