Hembarnmorska


Jag har drömt att vara barnmorska sedan jag var ung. En barnmorska representerar lugn, styrka och självständighet. En barnmorska ger stöd och trygghet, uppmuntran och ibland tröst. Jag är starkt övertygad om att den gravida kvinnan och hennes partner har rätt att själv besluta under vilka former och var deras barn ska födas och vilka som ska dela det ögonblicket. Av detta skäl ingår jag i Barnmorsketeamet och erbjuder mina tjänster som legitimerad barnmorska och diplomerad Föda utan rädsla-instruktör.

Då alla inte vill och bör föda hemma så har Barnmorsketeamet utarbetat olika former av tjänster. Min roll är främst att fokusera på att du och din partner ska få en trygg, positiv och stärkande förlossningsupplevelse. Det första alternativet är riktat till Dig/Er som inte vill föda hemma men som önskar stöd i det första skedet av förlossningen för att sedan i den aktiva fasen åka in till sjukhuset. Det andra alternativet är till Dig/Er som önskar föda barn i hemmet med stöd av två barnmorskor. Det tredje alternativet är till Er som vill ha stöd i hemmet efter förlossningen.

Alternativ ett: hembarnmorska i tidig förlossning

Ni kontaktar mig och runt vecka 30 bokar vi in ett bedömningssamtal. Under det samtalet går vi igenom vilka önskemål ni som par har och ni får möjlighet att ställa era frågor samt bestämma om ni vill anlita mig.
Om ni bestämmer er för att anlita mig utgår en grundavgift på 5200kr som inkluderar:
  • ett förlossningsförberedande samtal om 1,5 h i ca vecka 37
  • jour under graviditetsveckor 37+0 och 41+6
  • professionellt stöd av barnmorska i hemmet när ni önskar
  • administration av journal
  • uppföljande samtal om 1h efter förlossningen
När förlossningen startat och ni upplever att ni behöver stöd kommer jag hem till er och gör en första bedömning. I hemmet kan jag lyssna på fosterljud och undersöka hur barnet har trängt ned och om modermunnen har börjat öppna sig. Ni tar informationen och avgör själva när det är dags att åka in till sjukhuset för att föda.
Kostnad för professionellt barnmorskestöd i hemmet
  • Timdebitering: 1200 kr/h från det att den födande/paret önskar och till två timmar efter moderkakan avgått.
  • Milersättning: 28 kr/mil

Alternativ två: hemförlossning

Läs mer på Barnmorsketeamets hemsida.

Alternativ tre: BB-hemma paket 4200kr

Läs mer på Barnmorsketeamets hemsida.

Medicinskt ansvar

I ert hem tar jag ett medicinskt ansvar inom ramen för min barnmorskelegitimation. För att kunna göra det har jag tecknat en patientskadeförsäkring och jag är registrerad vårdgivare hos IVO. Kontroll av förlossningsarbetet i hemmet journalförs av mig.
%d bloggare gillar detta: